Forretningsbetingelser

Vores Forretningsbetinglerser omtales også som Vilkår og Betingelser på vores side. Ved at få adgang til vores kursusplatform som drives i samarbejde med værten Zenler.com, accepterer du at være bundet af dennes og PATENTSmarterTMs websteders Forretningsbetingelser, alle gældende love og regler, og du accepterer, at du er ansvarlig for at overholde eventuelle gældende lokale love. Hvis du er uenig i dele af disse betingelser, må du ikke bruge eller få adgang til PATENTsmartersTM websted eller vores kursus platform. Materialerne på dette websted er beskyttet af gældende copyright og varemærkeret.

Brug af materiale

Der gives tilladelse til kun at bruge materialerne på PATENTsmartersTM-websted til personlig, ikke-kommerciel forbigående visning. Dette er bevilling af en licens, ikke en overførsel af ejendomsret, og under denne licens må du ikke:
a) ændre eller kopiere materialerne.
b) bruge materialerne til ethvert kommercielt formål eller til enhver offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel).
c) forsøg på at dekompilere eller genskabe softwareindeholdt på PATENTsmartersTM websted eller kursusplatform.
d) fjerne copyright eller andre ejendomsretlige meddelelser fra materialerne.
e) overføre materialerne til en anden person eller 'spejle' materialerne på enhver anden server.
Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan opsiges af virksomheden på et hvilket som helst tidspunkt. Når du afslutter din visning af disse materialer eller ved opsigelsen af denne licens, skal du ødelægge alle kopierede / downloadede materialer, du er i besiddelse af, hvad enten det er i elektronisk eller trykt/fysisk format.

Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på PATENTsmarterTMs websted leveres 'som de er'. Virksomheden giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og fraskriver sig alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendom eller anden krænkelse af rettigheder. Derudover garanterer eller fremsætter PATENTsmarterTM ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller pålidelighed af den information der gives, eller til de resultater der kan opnås ved hjælp af brug af materialet på det Internet websted eller til andre websider der er linket til denne side.
 
PATENTsmarterTM er en informations-og uddannelsesplatform, der drives af European Patent Attorneys, navnlig grundlæggeren og ejeren af PATENTsmarterTM.
 
Oplysninger og materiale, der gøres tilgængelige via denne hjemmeside er ikke juridisk rådgivning, men information og undervisning i produktbeskyttelses- og patentspørgsmål og praksis, og der gives ingen garanti for at al information er opdateret med den gældende nationale/internationale lov.
 
Du kan bruge materialet på hjemmesiden til at forberede dit arbejde og til at forbedre dit samarbejde med for eksempel din patentrådgiver.
Du bør dog altid bede din patentrådgiver om en vurdering af din specifikke sag, før du tager endelige beslutninger om hvad du vil gøre i forhold til eksempelvis din produktbeskyttelse, patentstrategi eller patentansøgning.
Din sag skal altid vurderes individuelt og der kan være yderligere juridiske eller strategiske overvejelser som ikke er gennemgået i vores kurser og som kan være afhængig af din specifikke situation.
PATENTsmarterTM er ikke et patentrådgivningsfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Begrænsninger

Under ingen omstændigheder skal PATENTsmarterTM eller dets leverandører være ansvarlige for skader (herunder uden begrænsning skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af forretningsafbrydelse), der opstår som følge af brug eller manglende evne til at bruge materialerne på PATENTsmarter'sTM Internet site, selvom PATENTsmarterTM eller en PATENTsmarterTM autoriseret repræsentant er blevet underrettet mundtligt eller skriftligt om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger i underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, kan disse begrænsninger muligvis ikke gælde for dig.

revisioner og Fejl

Materialerne, der vises på PATENTsmartersTM-websted, kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. PATENTsmarterTM garanterer ikke, at noget af materialerne på sit websted er nøjagtigt, komplet eller aktuelt. PATENTsmarterTM kan til enhver tid foretage ændringer i materialerne på sit websted uden varsel. PATENTsmarter forpligter sig dog ikke til at opdatere materialerne.

Links

PATENtsmarterTM har ikke gennemgået alle de sider, der er knyttet til sit internetwebsted og er ikke ansvarlige for indholdet på sådanne linkede websteder. Inkluderingen af et hvilket som helst link indebærer ikke godkendelse fra PATENTsmarterTM for webstedet. Brug af et sådant linket websted sker på brugerens egen risiko.

Tilpasning og ændringer af Forretningbetingelser

Tilpasning og ændringer af Forretningbetingelser
PATENTsmarterTM kan til enhver tid og uden varsel, ændre disse vilkår for brugen af dette websted og kursusplatformen. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den til enhver tid gældende version af disse Forretningsbetingelser for brugen af disse websteder.
PATENTsmarterTM drives fra Danmark, og derfor er vores priser sat i DKK, de angivne EUR og USD priser er inkluderet for at vejlede dig. Alle priser er angivet uden lokal moms og / eller skatter. Ved køb ser du den rigtige valuta inklusive lokal moms og skatter - hvis relevant.

Lovvalg

Ethvert krav, der vedrører PATENTsmarterTM-websted, er underlagt lovgivningen i Danmark.

Instruktørers ansvar

Som instruktør for PATENTsmarter repræsenterer du, er du ansvarlig for og garanterer derfor, at intet indsendt indhold må krænke eller misbruge intellektuel ejendomsret fra en tredjepart. Men hvis du sominstruktør bruger HEVC-komprimering, er det dit ansvar at betale royalties til MPEG-LA, ejeren af HEVC-patenter efter behov.

Communities / Fællesskab & Q/A live sessioner (webinars)

Vi forventer, at tonen i et hvilket som helst af PATENTsmartersTM-fælleskaber og Q / A-live-sessioner holdes venlig og respektfuld - hvis dette overtrædes, vil vi kontakte dig med en advarsel. Hvis der opstår en anden overtrædelse, forbeholder vi os retten til at fjerne din adgang fra vores fællesskab og det Q / A live webinar, der er knyttet til dit abonnement.

Medmindre dit abonnement udelukkende er rettet til disse fællesskaber, fortsætter vi med at trække betalinger fra dit kort, uden nogen rabat, så længe du opretholder tilmeldingen til kurset, som disse betalinger knyttet til. Hyppigheden af Q / A live-sessioner er ofte inkluderet i dit kursus- eller bundkøb. En eller flere Q / A-sessioner kan aflyses eller udsættes på grund af ferie eller sygdom.

Yderligere kan hyppigheden af sådanne Q / A-sessioner opdateres (øges eller reduceres), afhængigt af interessen fra studerende og / eller tilgængeligheden af læreren.
Hvis alle Q / A-sessioner, der er inkluderet i dit kursus, er blevet aflyst, kandu kontakte os, så tilbagebetaler vi 10% af kursusprisen til dig. Kursprisen er ikke bundpris, men prisen eller værdien af det kursus, som nævnte Q / A live-sessioner hører til. Hvis Q / A-live-sessionerne er blevet flyttet til andre tidspunkter, får du ikke nogen erstatning.
 

Refusionspolitik

Vi har en 30-dages-penge-tilbage-garanti, som du kan bruge, hvis du ikke kan bruge noget af kursets indhold eller materiale. Vi er stolte af vores produkter, og derfor kan du bede om refusion af dine penge inden for 30 dage fra købsdagen. Vores refusionspolitik gælder for alle vores kurser og abonnementer.

Privatlicspolitik

Læs om vresPrivatlisvpolitik her.

Cookiepolitik

Læs om vores Cookiepolitik her. PATENTsmarter kurser. PATENTsmarter kurser -